با عرض سلام 
تدریس درس ریاضی توسط اقای جهانگیری 
مدرسه ی استعداد های درخشان شهید بهشتی 
روز چهارشنبه تاریخ 1393/7/2
 
نمونه تدریس