بنام خدا

گزارش کار

سانتریفیوژ:این روش بر اساس تفاوت در چگالی دو ماده وبا کمک نیروی گریز از مرکزانجام می گیرد

این دستگاه به دو حالت دستی و برقی انجام می گیرد یعنی یکی با دست ودیگری با برق کار می کند در سانتریفیوژ دستی سرعت کم است (البته به سرعت چرخش دست ما بستگی دارد ولی سانتریفیوژ برقی با سرعت بالا و گاهی اوقات به 3000 دور در دقیقه نیز می رسد انجام آزمایش در ادامه مطلب

انجام آزمایش:

برای انجام آزمایش ابتدا ظرف مخصوص سانتریفیوژ را تمیز و در درون آن پتاسیم یدید + سرب یدید را مخلوط کرده وحاصل ماده ای زرد رنگ خواهد بود (باید اجازه دهیم تا کاملا مخلوط شود)برای این که کار را شروع کنیم آن را در جا لوله ای سانتریفیوژ قرار می دهیم که نکته ی مهمی در این جا وجود دارد که:باید به همان مقدار مایع یا محلول دیگری در ظرفی مثل ظرف قبلی بریزیم و جلوی(روبروی)ظرف قبلی بگذاریم تا تعادل برقرار شود در غیر اینصورت خواهد ظرف خواهد شکست این آزمایش را ابتدا با سانتریفیوژ دستس انجام میدهیم که تقریبا نتیجه ی مثبتی خواهد داد و تاحدودی دو محلول را از هم جدا خواهد نمود ولی ما کار را با سانتریفیوژ برقی ادامه خواهیم داد زیرا بهتر از سانتریفیوژ دستی جدا خواهد نمود پس دو ظرف را در جای خود (همان جای قبلی)قرار می دهیم و تایمر آن را تنظیم کرده و شروع می کنیم (البته اگر درب را نبندیم کار نخواهد کرد) ما درب را بسته و شروع می کنیم وقتی وقت تمام شد ظرف را خارج و دو محلول جدا از هم را بر میداریم (محلولی که چگالی بیشتری دارد ته نشین و ماده ای که چگالی کمتری دارد به بالا میرود)